EXPRESS DIJAGNOSTIKA


Preporučuje se u slučaju ako se osoba osjeća zdravo, bez velikih poteškoća sa zdravljem.
Služi kao preventivni ili redovni pregled općeg stanja organizma.
Na takav pregled nije potrebno donositi medicinsku dokumentaciju.
Sustav “Hospital” će pregledati glavne sustave i tkiva organizma, lokalizirati slabosti organizma, analizirati osnovne parametre krvi, urina i hormona.
Procijeniti će bakteriološko stanje mikroflore osnovnih organa i očitati osnovne alergene.