Individualna matrica


To su programi, kod kojih kao polazne objekte zapisa koristimo biološke materijale  – stanice i tkiva ljudi-donatora,  pupčanu krv ili komadić placente novorođenog zdravog djeteta pacijenta ili njegovih zdravih unuka.

U individualne programe također spadaju programi, za čije sastavljanje koristimo original dječje fotografije pacijenta ili skeniranu  i  elektronskom poštom  poslanu na adresu: molekula.zg@gmail.com u formatu JPEG, njegovu dječju fotografiju, na kojoj je dijete u zdravom stanju.  Također je moguće iskoristiti dječje fotografije njegovih bliskih rođaka također u zdravom stanju (djece, unuka, oca, majke  i dr.).

Iščitavajući informaciju s dječje fotografije, dobivamo složeni, višekomponentni spektar, koji u svojstvu glavne komponente, sadrži  spinornu informaciju.  Taj spektar se odlikuje snažnom, do sada nepoznatom, biološkom aktivnošću. Teorijsko obrazloženje biološke aktivnosti spinorme informacije sa fotografije vidi na opisano u monografiji P.P. Gariaeva „Lingvističko-valni genom“ i izlaže se na našem sajtu. Teorija i praksa“ (2009.g.). Vjerojatno, presudnu ulogu u translaciji biološke aktivnosti fotografija na recipijente ima princip  Bohmove holografičnosti svemira. Fotografija (nije važno, da li je digitalna ili analogna) ima ulogu adrese prema genetičkoj i šire, prema općoj regulatornoj informaciji donatora, raspoređenoj u hologramu Bohma.  Iščitavanje adrese i njegovog prijenosa-upita vrši naša aparatura. Informacija se sa fotografije prenosi u  fraktalno širokopojasno elektromagnetsko polje (mŠEI), zapisuje uz pomoć radio-prijemnog uređaja na  kHz frekvencijama i prenosi u formate mp3 ili wav, odnosno u zvuk. Pritom, nositelji pozitivne biološke informacije nisu samo i toliko  radiovalovi i zvuk, već s njima povezana spinorna komponenta, koja se generira elektronikom čitača – pleyera ili kompjutera. Upravo spinorna informacija pozitivno djeluje na organizam recipijenta, zbog toga jačina signala pleyera ili kompjutora nije od posebnog značaja.  Fail se može slušati kod minimalne jačine zvuka (sam radiosignal, koji prati znak-noseću spinornu komponentu, nije jako ugodan za uši). Format  mp3 je ugodan, zato ga češće koristimo. To što taj format  reže niske frekvencije i komprimira zapis, ne igra ulogu, budući je ishodišni spektar fraktalan, odnosno obilan i otporan na smetnje.

Za osnovne programe zapisane sa fotografija pacijenta, odabiremo pomoćne programe u formatu avi (audio-video). To su gotovi,  unaprijed formirani univerzalni programi. Oni omogućavaju bolje  shvaćanje osnovnih  mp3 ili wav programa. Zbog toga,  pacijentu preporučujemo slušanje osnovnog faila mp3 (wav) zajedno s  avi failom. Ovaj zadnji  reproduciramo na kompjutoru sa VLC media-pleyerom. Ako nemamo takav pleyer, možemo ga skinuti s internetač.

Korištenje programa mp3 najbolje je ujutro nakon sna i navečer prije sna. U nekim slučajevima  mp3 ili  wav programi se mogu koristiti tijekom cijelog dana – u režimu ponavljanja. Treba obratiti pozornost, da se  nakon dan-dva kod korisnika mogu pojaviti  neugodni osjećaji, ali oni brzo prolaze.  To je prirodno. Budući se  ljudski organizam postupno  usklađuje i adaptira na novo zdravo stanje. U slučaju pojave dugotrajnijih pogoršanja slušanje treba prekinuti na nekoliko dana, a zatim ponoviti.

Programi, snimljeni sa krvi, placente, korijena kose i fotografije, u prvom redu rade za donatora tih materijala, kao i za najbliže srodnike. Na primjer, ako je donator dijete, onda obično njegov program koriste roditelji, braća, sestre, djedovi, bake i dr. Za donatora – dijete razumno je njegov vlastiti program koristiti i u odraslom stanju, kao i u slučaju, ako je ono teško oboljelo.

Fotografije možete poslati elektronskom poštom (molekula.zg@gmail.com) u formatu JPEG u crno-bijeloj ili kolor varijanti.


Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?