Blog

C.K. Slovenija 05.02.2018


Hvala na novim datotekama..Sada slušam nove datoteke od 1. studenog svake noći i kad idem u šetnju.Sada sam počela slušati i  kada radim za računalom. Trebam mir i koncentraciju … to mi pomaže.
Ne koristim više naočale za čitanje i pisanje. Vid je zapravo popravio.
Probava je savršeno regulirana i više nemam problema sa zatvorom…
Osjećam se  u redu i nisam imala ozbiljnih zdravstvenih problema…
Uglavnom se osjećam sjajno, borim se za prevladavanjem stresa, pomažu mi duge šetnje u prirodi.
Hvala na slanju datoteke i zahvalna sam što mogu koristiti Matricu, jer vjerujem..da je to veliki napredak znanosti za čovječanstvo …
C.K., Slovenija

5 February, 2018 Iskustva sa Matricom
About admin