Blog

Pozitivni učinci galvanizacije-iontoforeze


Poboljšavanje metabolizma, zbog gibanja iona u tjelesnoj tekućini te otvaranje kanala membrane bio-stanice.

Poboljšavanje prokrvljenosti, zbog ionskog puta te podražavanja živčanog sistema u sistemu krvnih žila što rezultira njihovo proširenje.

Povećava se otpornost protiv neželjenih utjecaja. Zbog povećane prokrvljenosti zone stimulacije, povećava se i broj krvnih zrnaca. Bijela krvna zrnca su tjelesna straža koja se bore protiv bolesti.

Također se ubrzava izmjena plinova.

Max.struja 0,1mA/cm2


VAŽNO!

Svi oblici liječenja moraju se izvoditi bezbolno!

Uvažavati kontraindikacije!

Kod svih sumnjivih slučajeva posavjetujte se s liječnikom.

Liječnik je nadležan za liječenje.


Uklanjanje kiselina iz tijela

Putovanje iona prouzrokuje uklanjanje kiselina iz tkiva. U tom procesu nastaju tvari koje ublažuju bol.


Ionoforeski učinak

Ako nanesemo na kožu ili spužvu elektrode aparata neki preparat s jednakim električnim nabojem kao što ga nosi odabrana elektroda, taj se preparat putem električnog polja, naprosto utisne u tijelo. Tu pojavu zovemo ionoforeza.


Elektroosmotsko djelovanje

Ioni mogu pokretati tekučine. Pod anodom tekučina prodire, a pod katodom zateže tkivo. Tu pojavu zovemo elektroosmoza.

Svi ovi postupci mogu se upotrijebiti u kozmetici i to pojedinačno ili u kombinaciji. Upravo zbog ovih saznanja, istosmjerna elektroterapija je značajan faktor u kozmetici.


Ionoforeza

Ionoforezu možemo označiti kao elektroferezu, ionsku terapiju ili elektrolizu. Ionoforeza predstavlja postupak kojim pomoću galvanske struje unosimo lijekove ili kozmetičke preparate u tijelo kroz neoštečenu kožu.


Proces ionoforeze

Ako izložimo otopinu, odnosno čovječje tijelo istosmjernom naponu tako da stavimo u otopinu dvije elektrode, odnosno da ih položimo na površinu ljudske kože, putovati će ioni (koji su se prije toga besciljno kretali u životnoj tekučini) zbog električke privlačnosti suprotnih polova, prema elektrodi suprotnog naboja i tamo se razelektrizirati.

Negativni pol( – ) zove se katoda. Pozitivni pol ( + ) zove se anoda. Ione sa pozitivnim nabojem koji putuju ka katodi nazivamo kationi, a ione sa negativnim nabojem koji putuju prema anodi anioni.

Na elektrodama se u toku rekombinacije naboja izlučuju tvari koje su prisutne u elektrolitu kao ioni u slobodnom kretanju pa na primjer od iona natrija Na++ stvara NaOh ( natrijeva lužina ). To se događa ispod anode. Ispod katode se rekombiniraju pozitivni ioni.

 

Sporedni učinci

Galvanski ili metalni okus u ustima, pojavi se obično kod terapije lica ili gornjeg dijela vrata. Poslije terapije okus nestaje bez štetnih posljedica.


31 December, 2018 Zanimljivosti
About admin