Zbog pandemije COVID 19 , narudžbe se mogu obraditi s malim zakašnjenjem

Search

100% sigurna dostava bez kontaktiranja kurira
Trebate pomoć? +385 91 411 0012

Svojstva torzijskih polja

( preuzeto iz intervjua s G. Šipovim)

Povijest znanosti uvjerljivo pokazuje da stare ideje uvijek pružaju očajnički otpor novim teorijama ili otkrićima. Na primjer, Heinrich Hertz, tvorac generatora elektromagnetskih oscilacija, zanijekao je mogućnost korištenja elektromagnetskih valova za prijenos informacija. Niels Bohr, nakon što je predložio kvantni model atoma, sumnjao je u mogućnost njegova cijepanja.

Stoga smo shvatili da nam otpor starog znanstvenog okruženja neće pustiti da radimo ako pokušamo raditi u njegovim okvirima te smo pokušali pronaći rješenja.

Danas je vrhunac moderne znanosti teorija elementarnih čestica („Teorija fizičkog vakuuma“, „Teorija torzijskih polja“, „Mikroleptonska teorija polja“ itd.). Ovo je teorija u kojoj znanstvenici pokušavaju objasniti porijeklo svega na svijetu. Najnovije dostignuće je izvedena jednadžba “fizičkog vakuuma”, koja karakterizira i opisuje “prazno zakrivljeno”, plus vrtložni prostor. Teorija koja se razmatra opisuje rađanje iz vakuuma ne samo elementarnih čestica, već i složenijih fizičkih objekata (teleportacija).Godine 1987. uspjeli smo započeti s organizacijom vlastitog istraživanja. Počeli smo eksperimentirati s torzijskim poljem nastalim rotacijom tijela. Tradicionalna  fizika to nije razmatrala. Jedinica ovog polja je spin – moment okretaja.

Identificirali smo sljedeća svojstva torzijskog polja:

1. Nastaje oko rotirajućeg objekta i predstavlja skup mikrovrtloga prostora. Budući da se tvar sastoji od atoma i molekula, a atomi i molekule imaju svoj spin (moment rotacije) tvar uvijek ima torzijsko polje (TP). Rotirajuće masivno tijelo također ima TP. Postoji valno i statičko TP. Može nastati zbog posebne geometrije prostora. Drugi izvor TP su elektromagnetska polja.

2. Veza s vakuumom. Komponenta vakuuma – fiton. On sadrži dva prstenasta paketa koji se okreću u suprotnim smjerovima (desno i lijevo). U početku se kompenziraju i ukupni moment okretaja je nula. Stoga se vakuum ne manifestira ni na koji način. Prostor širenja torzijskih naboja je fizički vakuum.

3. Svojstva magneta. Torzioni naboji istog predznaka se(smjer rotacije) – privlače, suprotni – odbijaju.

4. Svojstvo memorije. Objekt stvara u prostoru (u vakuumu) stabilnu spin polarizaciju koja ostaje u prostoru nakon uklanjanja samog objekta. Bilo koji izvor torzijskog polja polarizira vakuum. Kao rezultat toga, spinovi fizičkih vakuumskih elemenata su orijentirani duž torzijskog polja ovog izvora, ponavljajući njegovu strukturu. U tom slučaju fizički vakuum postaje prilično stabilan i, nakon uklanjanja torzijskog polja izvora, zadržava spin strukturu jako dugo. Nevidljiva golim okom, spin prostorna struktura se u svakodnevnom životu naziva “fantomom”. Budući da sva tijela žive prirode imaju svoje torzijsko polje, fantome stvaraju i ljudi i predmet. Iz navedenih pozicija, vječno je pitanje je li nevidljivi svijet stvaran? Odgovor je jasan: da, stvaran je. On je stvaran u istoj mjeri kao što je stvarno magnetsko polje. Ljudi tijekom života posvuda utiskuju svoje fantome. To odabranima omogućuje da “vide” prošlost. Već su u tijeku istraživanja za izradu uređaja za vizualizaciju torzijskih polja.

5. Brzina širenja  gotovo je trenutna: s bilo kojeg mjesta u svemiru do bilo kojeg mjesta u svemiru.

6. Ovo polje posjeduje informacijska svojstva: ne prenosi energiju, već prenosi informaciju. Torzijska polja su osnova Informacijskog polja Svemira.

7. Energija –  sekundarna posljedica promjene torzijskog polja. Promjene torzijskih polja popraćene su promjenom fizičkih karakteristika materije i oslobađanjem energije.

8. Širenje kroz fizički prostor. Budući da TP nema gubitaka energije, ono ne slabi tijekom prolaska kroz fizički prostor. Nemoguće se sakriti od TP. 

9. Osoba može izravno percipirati i transformirati torzijska polja. Misao ima torzijsku prirodu.

10. Ne postoji vremensko ograničenje za torzijska polja. Torzioni signali od objekta mogu se percipirati iz prošlosti, sadašnjosti i budućnosti objekta.

11. Torzijska polja su osnova svemira.

Glavna stvar je da torzijsko polje može djelovati na materijalne objekte bez izmjene energije! Napravili smo generator torzijskog polja.

Općenito, razvoj ruskih znanstvenika o korištenju novih vrsta energije najviše obećava. Zamislite, ispada da se energija može crpiti izravno niotkuda, iz svemira. Štoviše, njegove rezerve su neiscrpne. U budućnosti čovječanstvu neće biti potrebne nuklearne elektrane, dalekovodi, nafta, plin. Već postoje eksperimentalne toplinske instalacije, čija je učinkovitost 500%. Stručnjaci će razumjeti što je to. Također postavlja se pitanje: “A što je sa zakonom očuvanja energije?” Ovaj zakon vrijedi u određenim granicama, na primjer, u interakciji materijalnih tijela. Torzijska polja djeluju na materijalne objekte bez prijenosa energije. To nije fikcija, već znanstvena stvarnost.


Primjena torzijskih polja

Čak je i N. Bohr rekao da bi nova fizika trebala uključivati ​​svijest kao objekt sličan svim drugim objektima fizike. Dakle, teorija torzijskih polja je pokazala da je na temelju spinskih efekata moguće objasniti probleme svijesti i mišljenja, uključiti ih kao normalne fizičke objekte u cjelokupnu sliku fizičkih predstava o svijetu”.

Čovjek je, kao dio prirode, stvoren od atoma i molekula koje imaju nuklearne i atomske vrtnje. Budući da je spin izvor torzijskih polja, svaka ljudska stanica stvara svoje vlastito torzijsko polje. Stanice u međusobnom dodiru tvore zajedničko torzijsko polje koje ih poput magneta privlači i usmjerava u određeni položaj u prostoru, stvarajući jedinstvenu kombinaciju stanica. Može se zaključiti da ljudsko tijelo kao cjelina stvara svoje zajedničko torzijsko polje. Upravo je to osnova svih živih bića, jer služi kao nositelj informacija tijela kao cjeline i njegovih stanica o strukturi, stanju unutarnjeg i vanjskog svijeta osobe. Uz nju sve misli, osjećaji, želje, pravci ljudskog života, njegove težnje dopiru do svake stanice.

U okviru koncepta torzijskih polja, osoba se smatra jednim od najsloženijih spin sustava. “Složenost prostorne frekvencije torzijskog polja čovjeka ”, piše A.E. Akimov, “određena je ogromnim skupom kemijskih elementa u organizmu i složenošću njihove distribucije, kao i složenom dinamikom bioloških transformacija u metaboličkom procesu. Svaku osobu možemo smatrati izvorom (generatorom) striktno individualnog torzijskog polja. Njegovo torzijsko polje uzrokuje polarizaciju spina u okruženju konačnog polumjera, nosi informacije o njemu i ostavlja svoju kopiju kako na odjeći tako i u fizičkom vakuumu”.

Tijekom proteklih 25 godina Rusija je uspjela razviti niz revolucionarnih tehnologija temeljenih na novim fizičkim principima – torzijskim tehnologijama. Ove tehnologije pokrivaju sve sektore nacionalnog gospodarstva i društvene sfere. Područje torzijskih tehnologija je torzijska energija, torzijski transport, torzijske komunikacije, torzijska proizvodnja konstrukcijskih materijala, torzijska geologija i geofizika, kemijska proizvodnja, ekologija, zbrinjavanje nuklearnog otpada i čišćenje teritorija od radioaktivne kontaminacije, poljoprivreda i, naravno, torziska medicina.

Teorijska istraživanja provode se prema programu koji je odobrio nobelovac akademik A. Prokhorov. Veliki doprinos proučavanju torzijskih polja daju akademik E. Fradkin, doktori znanosti D. Gitman, V. Bagrov, D.Ivanenko, I.Bukhbinder. Zanimljive rezultate dobili su G.Shipov i drugi. Ove radove podupiru mnogi poznati znanstvenici, uključujući akademika N. Bogolyubova.

Provedeni su uspješni eksperimenti po prijenosu informacija pomoću generatora torzijskog polja. Prvi pokusi izvedeni su u Moskvi još 1986. godine, a trenutno se dovršavaju radovi na izradi industrijskih primopredajnika za torzijski prijenos informacija. Perspektiva – trenutna komunikacija na bilo kojoj udaljenosti uz zanemarive troškove energije.

Sada postaje jasno da će se to odvijati na temelju revolucionarnih tehnologija temeljenih na novim fizičkim principima.

Literatura:

Akimov A. E. Torzijska polja suptilnog svijeta // Terminator- 1996. br. 1-2. str. 10-13.

Akimov A. E. Fizika prepoznaje nadum // Miracles and Adventures, 1996. D ° 5. S. 24-27.

Akimov A. E., Shipov G. I. Svijest, fizika torzijskih polja i torzijske tehnologije // Svijest i fizička stvarnost – 1996-T, 1. br. 1-2. str. 66-72


GTP-GENERATOR TORZIJSKIH POLJA

Kako bi se pronašli novi učinkoviti načini produljenja ljudskog života, pomlađivanja i pokretanja skrivenih sposobnosti tijela, razvijen je i u praksi testiran uređaj GTP ( generator torzijskih polja)

Tijekom razvoja uređaja dijelom su korišteni teorijski i praktični razvoji znanstvenika Jiang Kanzhena, L.Montagniera, A.V.Bobrova, Akimova, P.Garyaeva i dr.

GTP  je stvoren znanstvenicima Instituta inovacijskih tehnologija ( Rusija)  za proučavanje utjecaja torzijskog polja na objekte biološkog i (ne-biološkog podrijetla (voda, biljke, životinje, ljudi, gorivo, pića, itd.) i prijenosa informacija s jednog objekta na drugi.

Provedeni su brojni pokusi na objektima različitog podrijetla. Iz etičkih, moralnih i drugih razloga, u ovoj publikaciji ne možemo  opisati sve eksperimente i mogućnosti uređaja.

Karakteristike uređaja

Vrsta zračenja
Elektrotorzijsko polje
Princip rada
Elektromagnetsko polje+efekt forme 
Napon napajanja210-245 V. 50-60 Hz.
Potrošnja energijeNe više od 10 W.
Vrijeme pripravnosti uređaja
Manje od 4 s. (automatsko podešavanje)
Postavljeno vrijeme rada nakon svakog pokretanja3 min
Radni uvjeti uređaja:
– temperatura okolnog zraka- relativna vlažnost- Atmosferski tlak

   +5 … +35 °CNe više od 95%70 … 110 kPa.
Dimenzije180 х 160 х 50 mm.
Težina uređajaNe više od 1,2 kg

Namjena elemenata generatora

1 – disk    

2- indikator napajanja

3 – indikator spremnosti uređaja

4 – indikator rada generatora

5- gumb za pokretanje rada

6- prekidač za napajanje

Disk generatora dizajniran je za smještaj spremnika s Matricom.

Matrica je objekt iz kojeg se “čitaju” informacije o njegovim svojstvima.

Na disk se postavlja spremnik-staklena posuda okrenuta naopako (čaša, staklenka i sl.) koja ima ulogu gornjeg diska. Na staklenku se postavlja  objekt za obradu.

Na primjer, da bi se pokrenuo proces oporavka ili pomlađivanja, postoje dvije opcije za čitanje informacija s fotografije:

Opcija 1 (izravni prijenos informacija)

Fotografija se postavlja na disk generatora, u središte kruga. Uključite uređaj tipkom za pokretanje na 3 minute i držite ruku preko fotografije. 

Opcija 2 (neizravni daljinski prijenos informacija s prvog objekta na drugi preko trećeg objekta povezanog s drugim, tj., na primjer, kroz kosu drugog objekta, nokte, krv itd.)

Fotografija se postavlja na disk generatora, u središte kruga. Zatim se iznad fotografije postavlja čista staklena posuda naopako. Kosa, nokti ili krv stavljaju se na vrh posude. Uključite uređaj tipkom za pokretanje na 3 minute.

Na disk se mogu staviti prirodni preparati, minerali, lijekovi itd, to jest sve s čega želite „čitati „ informaciju. Na staklenku se stavlja predmet ili dio predmeta ( kako biološkog, tako i ne-biološkog) na koji se informacije prenosi.

Recimo, imate bolesnog mačka. Na disk se postavlja preparat, a na staklenku komadić dlake mačka.

Ako radite s biljkama: na disk se stavljaju minerali, ljekoviti preparati i sl. a na staklenku, recimo dio te biljke ( list, dio korijena i dr.)

Torzioni prijenos informacija o svojstvima ljekovitih preparata  izravno na osobu

Proučavana je mogućnost prijenosa informacijskih svojstava ljekovitih pripravaka i ljekovitog bilja na  čovjeka, pomoću torzijskog generatora.

Ljekoviti preparat je stavljen u središte spremnika za informacijsku matricu. Zatim je uključen torzijski generator. Radno vrijeme – 3 minute. Ruka je držana na 5-10 cm iznad gornjeg diska generatora. Kao informacijska matrica korišten je anestetik, učinak je postignut do kraja tretmana. Osim odsutnosti nuspojava, postoji još jedna pozitivna strana – lijekovi se, kao informacijska matrica, mogu koristiti više puta (do isteka jamstvenog roka za korištenje lijeka).

Pomlađivanje ljudskog tijela prijenosom informacija o svojstvima objekta

Kao informacijska matrica, osim klica biljaka, testirani su i vegetativni pupoljci mladih stabala, kao i kokošje jaje. Objekt – Matrica bio je smješten  izravno na disk generatora. Uređaj je bio uključen 3 minute.

Informacije su se prenosile na dlan osobe, koji se nalazio 10-20 cm iznad diska generatora.

Već nakon 4 tretmana  (1 tretman – 3 minute) došlo je do značajnog poboljšanja zdravstvenog stanja. Izgled osobe se promijenio na bolje. Povećana seksualna želja. Istraživanja se nastavljaju.

 Normalizacija metabolizma vodom, aktivirana pomoću torzijskog generatora

Odavno je poznato da metabolizam izravno ovisi o razini hormona koje proizvodi štitnjača. Ako se hormoni proizvode manje ili blizu donje granice norme, što se u naše vrijeme najčešće opaža kod povećane razine zračenja, onda nikakve dijete i tjelesna aktivnost, u praksi, ne pomažu da se riješite viška kilograma.

Zato neki ljudi jedu što god žele i u bilo kojoj količini, a pritom su vitki i fit, bez dijeta i sporta. A drugi, naprotiv, dobivaju višak kilograma gotovo samo od vode i zraka.

U prilog navedenom, provedeno je istraživanje o učinku razine hormona štitnjače tiroksina (slobodnog T4) na promjene tjelesne težine.

Za promjenu razine proizvodnje tiroksina korištena je aktivirana voda pripremljena torzijskim generatorom.

 Staklena posuda s vodom (od 0,5 litara) bila je postavljena na disk generatora. Uređaj je bio uključen 3 minute. Nadalje, osoba je koristila dobivenu vodu, razrijeđenu u omjeru 1:5 s običnom vodom, po 50-150 ml 3 puta dnevno nekoliko mjeseci. Pripremljena voda zadržala je svojstva 7-10 dana. Osoba je regularno radila testove na hormone štitnjače. Međutim, nije korištena dijeta ili tjelovježba.

 Rezultati istraživanja:

Tablica pokazuje da aktivirana voda značajno utječe na proizvodnju tiroksina, što dovodi do značajnog smanjenja tjelesne težine.

DatumKoličina  vode dnevno(ml)Nivo T4  pmmol/lTežina osobe
01.03.201830091
02.05.201830024,6982
12.06.201845026,7278
12.07.201825022,1980
01.08.201820015,6581
06.09.201815009,8383
01.10.201815010,4482
25.10.201815010,6382
20.11.201820083
20.12.201815080
23.01.2019150

Kao rezultat toga, u 16 mjeseci osoba je smršavila s 91 na 72 kg. I to bez dijete i vježbanja.

U budućnosti se težina praktički nije promijenila.

Također je došlo do smanjenja razine kolesterola u krvi.

Kako bi se pronašao jednostavan, učinkovit način za prestanak pušenja, provedeno je istraživanje o torzijskom prijenosu svojstava duhana na vodu.

Posuda s duhanom bila je stavljena na disk generatora. Preokrenuta staklena čaša stavljena je na disk. Na staklenku stavljena posuda s vodom. Vrijeme rada generatora bilo je 3 minute.

Ovako pripremljena voda poprimila je svojstva slična samom duhanu i zadržala ih oko 10 dana.

 Dobivena voda se uzimala po 1-2 gutljaja u minutama pogoršanja “odvikavanja od nikotina”. To je uvelike olakšalo fizičko i psihičko stanje prestanka pušenja.

Učinak vode tretirane moduliranim spinornim poljem na cijepljenu trešnju.

Opis eksperimenta

Stabljika trešnje sorte “Narodnaya” cijepljena je na sadnicu divljih trešanja. Datum cijepljenja – 12.04.2019.

Cjepivo se ukorijenilo i dalo mladi izdanak. Tijekom otprilike 2 mjeseca rasta mladica nisu uočene abnormalnosti.

Nadalje, uz pomoć torzijskog GTP-a, informacije su se prenijele s očupanog lista odrasle trešnje (informacijska matrica) u vodu (0,5 litara). List je stavljen u matrični spremnik. Na spremnik je stavljena staklena ploča, na kojoj je smještena staklena posuda 0,5 l s vodom.

Vrijeme rada generatora je 6 minuta (2×3 min.) Nakon toga se voda razrijedila 1:20 i cijepljena sadnica se zalila.

Nakon 5 dana, u pazušcima listova, umjesto normalnog stvaranja mladih pupova, počeli su rasti novi mladi izbojci. Ono što je neobično za vegetativni izdanak prve godine rasta.

Na novim mladim izbojcima do jeseni su se formirali punopravni pupoljci. Ono što se jasno vidi na fotografijama raspoređenim u redoslijedu: proljeće – jesen.

Rezultat pokusa: u jednoj sezoni, proljeće – jesen, iz mlade sadnice izraslo je stablo slično dvogodišnjem stablu

Fotografije rezultata eksperimenta o djelovanju torzijskog polja na cijepljenu trešnju:

Za sva pitanja o radu generatora i nabavi kontaktirati na mail: molekula.zg@gmail.com

Back to Top
Proizvod je dodan u vašu košaricu