Zbog pandemije COVID 19 , narudžbe se mogu obraditi s malim zakašnjenjem

Search

100% sigurna dostava bez kontaktiranja kurira
Trebate pomoć? +385 91 411 0012

Bit otkrića Garyaeva se temelji na razvoju njime novog znanstvenog smjera – valne genetike.Nova metoda pomlađivanja nosi kompletan naziv: valna genetska i metabolička terapija.

Genom je dio DNK s karakterističnom kombinacijom gena koji se nalazi u jednom setu kromosoma. Genom kodira program izgradnje živog organizma.

Valni genom je energo-infomacijsko polje koje prati materijalni genom i sadrži puno veću količinu informacija, kodiranu u genima.

Fraktal je matematičko -geometrijski oblik koji posjeduje svojstvo samosličnosti, t.j. sastavljen je od nekoliko dijelova, a svaki dio predstavlja cijelu figuru.

Nelokalnost je atribut univerzalnog polja. Sposobno je teleportirati se i  telepatski se nalaziti bilo gdje u Univerzumu, sa momentalnim djelovanjem na bilo koju udaljenost.

Holografija (Starogrčki Ὅλος – puna + γραφή – pisati) je skup tehnologija za precizno snimanje, reprodukciju i preoblikovanje valnih područja i kompletan zapis optičkih svojstava objekta.

Hologram je trodimenzionalna fotografija napravljena pomoću lasera. Svaki dio holograma sadrži podatke o kompletnom objektu ali s odgovarajućim smanjenjem jasnosti.

Solitonika je znanost koja proučava nelinearne valove i nelinearnost u cjelini. Soliton je strukturno stabilan pojedinačni val u nelinearnom okruženju. Solitoni se ponašaju kao valne čestice: u interakciji jedni s drugima, oni se ne uništavaju a kreću se tako da njihova struktura ostaje nepromjenjiva. Ovo svojstvo se koristi za prijenos podataka na velike udaljenosti bez smetnji.

Lingvističko – valna genetika je glavni ogranak glavnog debla biologije i klasične genetike.

Institut kvantne genetike razvio je koncept gena na kvantnoj razini, a zapravo izvodi klasičnu genetiku iz pokusno-teoretske “slijepe ulice” u koju je ušla.

Zastoj je nastao zbog toga što model genetskog kodiranja, koji su predloženi od strane zapadnih znanstvenika M.Nüremberga i F.Krika još 1968g.,  je zapravo netočan, iako ima pozitivnih momenata. To je dovelo čovječanstvo do tragične perspektive postupnog genetskog uništavanja i ukupne degeneracije. I to ne samo čovječanstva, već i cjelokupnog života na Zemlji. To se prvenstveno dešava zbog rastuće količine genetski modificiranih virusa, bakterija, biljaka, životinja..i na kraju, ljudi.

Prva posljedica ove situacije je GMO hrana, što je već dovelo do ozbiljnih posljedica. Takvo stanje se mora što prije završiti dok ne bude kasno.

LVG , u načelu, može izliječiti SVE bolesti i produljiti život ljudi na neodređeno vrijeme.

LVG može stvoriti tehnologije biosinteze prirodne hrane bez klaonica, bez usjeva pšenice, kukuruza, raži, itd .To će osloboditi ogromne površine zemljišta i spriječiti uništavanje šuma.

LVG može pružiti osnovu za stvaranje kvantnog bio-kompjutera koji po svojoj snazi će biti puno brži od svih suvremenih kompjutera.

LVG stvara temelj za ljudsku komunikaciju bez elektronike koja emitira štetna elektromagnetska polja i zračenja. Stvorena je već glavna baza za Internet koji će raditi na principu teleportacije.

LVG će omogućiti brzo obrazovanje djece i studenata. 

Ukratko, LVG može osigurati ogroman skok ka najvišoj razini razvoja čovječanstva

Kako LVG  shvaća realne mehanizme rada kromosoma?

Ne može se reći, da je sve, što je napravila genetika i molekularna – neispravno. Učinjeno je puno toga korisnog i ispravnog. Međutim, principijelne pogreške su neoprostive i moraju biti ispravljene, dok nije kasno. Glavna pogreška prethodnih istraživača je u tome, da je funkcioniranje genoma razmatrana i razmatra se kao čisto materijalne funkcije, dok su one zapravo dualističke, čak višedimenzionalne i pluralističke.  Sa pozicije LVG-a mogućnosti kromosoma se ostvaruju na nekoliko razina – na materijalnom (ovdje su zasada skoncentrirana glavna istraživanja) i na kvantno-mentalnom. Ovdje je istraživanje pojedinačno i nalazi se u stanju začeća.  Međutim, upravo  kvantno-mentalna razina   predstavlja stratešku arenu za razvoj biologije i genetike sa izlaskom na druge, daleke horizonte, uz usputno rješavanje problema GM proizvoda i sintija.  Detaljna istraživanja i analiziranje rada genetskog aparata su pokazala izvore zabluda istraživača. Oni se nalaze u tome, da se shvaća i ignorira kvazi govorna, mentalna komponenta rada kromosoma i DNK, a ona je zapravo glavna.

Na tome se i zasnivaju naša istraživanja. Naši praktični radovi se zasnivaju na drugačijem shvaćanju funkcija, nego što je to prihvaćeno u  službenoj genetici (bjelančevinskog) koda i kromosoma u cjelini. Model genetskog (bjelančevinskog) kodiranja, koji smo mi razvili, unosi glavni vektor u regulaciju sinteze bjelančevina u obliku lingvističke komponente – osnove  prijelaza u druge semantičke areale genetskog kodiranja To znači, da genetski aparat funkcionira kao kvantni kompjuter, kori realno koristi  tekstualne (ne u metaforičkom smislu) strukture DNK, RNK i bjelančevina za upravljanje organizmom. Pritom sinonimski kodoni (kada nekoliko različitih dubleta u kodonima kodiraju istu aminokiselinu  odgovaraju za stabilnost genetske informacije, dok omonimski  (kada jednake dublete u kodonima kodiraju različite aminokiseline) odgovaraju za  tragalačku  varijativnost  bjelančevinskog koda. Podsjetit ću, da u skladu s Wobble pravilom – F. Kriecka i istraživanjem U. Lagerkvista  Wobbla,  3’-5’ kodon-antikodonski par ne sudjeluje u kodiranju. Omonomičnost označava, da je genetski aparat sposoban za realno iščitavanje i shvaćanje bjelančevinskog koda. Na taj način su funkcije kodona sinonima i omonima suprotstavljeni, ali vezani i međusobno dopunjavani prema principu jedinstva suprotnosti. Ako govorimo jednostavnim jezikom, onda se DNK može i mora razmatrati kao realni višeznačni tekst-uputa za upravljanje organizmom.  To se odvija direktno preko teksta na jeziku molekula DNK i RNK, kao i posredno na jeziku molekula Bjelančevina. Pritom tekstovi postoje u dva oblika. Prvi oblik su univerzalni za sve Živuće, to su DNK-RNK-Bjelačevinski tekstovi, koji zauzimaju 1-5% ukupnog DNK (odnosno kodirujući dio genoma). Drugi oblik, odnosno „nekodirujući“ dio  su spejserske i intronske zone, takozvani  „otpadni ili egoistički“  DNK, koji je u funkciji biosustava glavni i strateški. Njegova uloga je u tome, da se kodirane strukture i funkcije realiziraju prema drugim, trojnim principima  – lingvističnosti, holografičnosti i kvantnoj nelokalnosti. Pogrešno ignoriranje i neprihvaćanje ovih postavki od strane službene genetike i biologije su već doveli do Genetski Modificiranih (GM) prehrambenih proizvoda. To je direktan put prema totalnom genetskom kolapsu planeta. Smisao ovih čimbenika je u tome, da organizmi, uključujući čovjeka, prilikom svog razvoja iz jajne stanice moraju imati molekularno – valne planove vlastitog razvoja. Klasična genetika izbjegava direktan odgovor glede „planova“, zamjenjujući to nejasnim razmišljanjima o «genskim kaskadama», koje reguliraju sintezu regulatorskih bjelančevina, koje na neki način (nije jasno kako) usmjeravaju embriogenezu. LVG tumači to na temelju trostrukog jedinstva lingvističnosti, holografičnosti i kvantnoj nelokalnosti genetske informacije.

 

Sve ostalo je u genomu podčinjeno tekstualno-govornim atributima rada DNK, kao glavnoj funkciji genoma – biološkog kompjutora. Da, može se reći, da genetski aparat razmišlja i shvaća na svojoj razini. I to je, dodajmo, osnova razmišljanja – shvaćanja velikog mozga. Ali to je posebna tema. Dakle, u čemu se sastoje realni mehanizmi ili vektori njegovog rada?  To su tri glavna:

 

1.Lingvističnost, odnosno tekstualnost genetskih programa (na razini procesa biosinteze bjelančevina) u stvarnosti, ne u metaforičkom smislu

2.Holografičnost, odnosno, sposobnost stvaranja po dijelovima  valnu (kvantnu) prostorno-vremensku strukturu biosustava, uključujući čovjeka, počevši od određenih faza razvoja embrija.

3.Kvantna nelokalnost (teleportacija) genetske informacije, koja izlazi čak izvan granica organizma, kao osnove budućih socio-komunikacija.

Svaki od ovih vektora može sadržavati podvektore.  Na primjer, 3. vektor se, vjerojatno, dijeli na elektromagnetsku i spinornu komponentu.

 

Što može dati ovakvo shvaćanje rada genoma na primijenjenom, praktičnom planu?

Lingvističnost genetske informacije nam daje mogućnost izlaza prema stvaranju umjetnih genetskih programa, koji se zasnivaju na poznavanju gramatike genetskih jezika – jezika  Tvorca, ako ih mi proučimo i shvatimo. Njih ima, vjerojatno, puno. To i jest pluralističnost, mentalna višedimenzionalnost genoma. Praktične koristi su ogromne – to je stvaranje novih korisnih gena i geno-holograma, korekcija oštećenih, liječenje svih bolesti, programirana dugovječnost i t.d.

Holografičnost genetske informacije daje još šire perspektive, budući se u hologramu mogu stvarati nove umjetne prostorno-vremenske konstrukcije i tekstovi, koji upravljaju organizmima u smjeru koji nam je potreban. Ovakvo stanovište o radu genoma nam omogućava razmatranje ljudskog organizma s pozicije ideje D. Bhoma o holografičnosti Svemira (i čovjeka) i pristupa potpunoj informaciji o svakom čovjeku od rođenja do smrti, s ciljem dovođenja svakog živućeg čovjeka u normalno, zdravo stanje.    Na taj način je omogućeno proučavanje kompletne prethistorije čovječanstva od trenutka njegove pojave u Svemiru.

Kvantna nelokalnost (teleportacija) genetske informacije nam omogućava stvaranje trenutnih informacijskih kontakata među ljudima (biointernet) na bilo kojoj udaljenosti bez korištenja elektromagnetskih polja, ali na temelju biospintronike.  Takva verzija razvoja LVG-a se zasniva na još jednoj našoj ideji o tome, da su razmišljanje i shvaćanje derivacija rada genetskog aparata naših stanica (uključujući i neurone) kao kvantnih biokompjutora. Realizacija biointerneta će značiti  izlazak čovječanstva na drugu razinu razvoja.

Naravno, nije još sve poznato o valnim genima. Tu još ima puno posla: korisno treba uzeti, a loše pokušati blokirati. Izgledi su divovski. Pogrešno je misliti kako će valna genetika odustati od medikamenta. Štakori su izliječeni od dijabetesa bez inzulina, ali će djelotvornost ovog i bilo kojeg drugog valnog liječenja porasti ako će biti stvoreni novi medikamenti koji će modelirati valne gene.

U smislu konkretne primjene mi predlažemo sastavljanje individualnih programa prema fotografiji, pupčane krvi, placente, korijena kose, tako i univerzalne programe – matrice.

Koristeći naše tehnologije, stvorili smo različite programe, koje ljudi već masovno koriste za liječenje ili znatno olakšavanje  tijeka ove ili one bolesti, za usporavanje starenja i opće poboljšanje stanja organizma. Programe sastavljamo očitavajući aktivnu kvantnu informaciju sa fotografija uz pomoć specijalnih laserskih uređaja. Ovisno o objektima, s kojih se zapisuje informacija, stvaramo univerzalne i individualne matrice.

Matrici daju harmonijske slike koji su vezane s izvornim spinalnim moduliranjem sondirajućih laserskih fotona koji “skidaju“ informaciju s različitih ekstrakata biološko-aktivnih tvari, npr. matična mliječ, mumio-a, ekstrakti ljekovitog bilja, kao i s dječjih slika. Uz kombiniranje informacija koje prima pacijent oporavak organizma je znatno učinkovitiji. Za prijenos valnog ekvivalenta genetsko-metaboličke informacije od donora do primatelja može se koristiti i kompjuterski sustav koji upravlja helij–neonskim, frekvencijski stabiliziranim laserom LNG 303MB u plavom dijelu spektra koji je najučinkovitiji za takav prijenos.

Kod primjena matrica nuspojave nisu pronađene.

Matrica se dostavlja e-mail ili na prijenosnom mediju (USB stiku),ovisno o željama kupca.

Trajanje programa od 30 minuta do sat vremena. Program radi na bilo kojem kućanskom uređaju namijenjenom za reprodukciju audio i video datoteka.

Back to Top
Proizvod je dodan u vašu košaricu